brug for en bedemand

Efter et dØdsfald

Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, kontaktes vagtlægen eller afdødes egen læge. Hvis det sker på plejehjem eller hospital, vil personalet kontakte en læge, der herefter skriver dødsattesten.

Hvis der er den mindste tvivl om, hvordan eller hvorfor dødsfaldet er sket, skal politiet underrettes, før lægen kan udskrive en dødsattest.

Fra det øjeblik, døden indtræder, til lægen udfylder en dødsattest, kan der gå flere timer. Først efter den tid må bedemanden lægge afdøde i kiste.

Det vil altid være muligt at se afdøde på plejehjem eller hospital inden kistelægningen.

Senest to dage efter dødsfaldet skal kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til, have besked.

Et dødsfald skal anmeldes, og det gøres ved at udfylde en dødsanmeldelse.
Den fås:

 • På kirkekontoret
 • På sygehuset
 • Hos egen læge
 • Hos bedemanden

Her skal man foruden de personlige data oplyse:

 • Om afdøde var medlem af folkekirken
 • Ønsker til begravelsen/bisættelsen
 • Hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen holdes
 • Hvilken kirkegård/krematorium, der skal benyttes

Din bedemand hjÆlper med overblikket

Man kan selv udfylde blanketten eller få bedemandens hjælp. Blanketten sendes derefter til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til, sammen med kopi af:

 • Dødsattesten
 • Dåbsattesten
 • En evt. vielsesattest

Kirken sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder.

KISTELÆGNING – et endeligt farvel

Ved kistelægningen kan venner og familie få sagt endeligt farvel til afdøde.

Hvis ikke hjemmesygeplejersken, sygehuspersonalet eller plejehjemspersonalet allerede har gjort afdøde i stand til kistelægningen, gør bedemanden det. De pårørende er velkomne til at hjælpe med at gøre afdøde i stand og med at iklæde afdøde det tøj, afdøde skal begraves/bisættes i.

Det kan være eget tøj efter de pårørendes valg, eller det kan være det tøj, bedemanden kan levere. 

Ved kistelægningen har de pårørende mulighed for at lægge personlige ting i kisten. Enten genstande, der har haft en særlig betydning for den afdøde eller som er en særlig hilsen fra de pårørende.

At lægge noget i kisten til afdøde er en god måde især for børn at tage afsked. Tal med børnene om det og giv dem mulighed for at lægge nogle ting, de forbinder med afdøde, i kisten. Det kan være glansbilleder, et stykke tøj, en tegning eller noget andet, som børnene forbinder med afdøde. For større børn kan der være en god idé at skrive et brev til afdøde og derefter lægge brevet i kisten.

UDSYNGNING inden kisten bÆres ud

Når afdøde er lagt i kiste, er det mange steder tradition at holde udsyngning. Familie og pårørende mødes, og foregår det på et plejehjem, kan personalet også deltage.Som regel beder man Fadervor, og synger en eller flere salmer, hvorefter kisten bæres ud. Hvis de pårørende ønsker det, kan de følge båren til kapellet, hvor man igen kan synge en salme, når kisten er sat ind. Deltager der ikke en præst i udsyngningen, kan bedemanden stå for arrangementet.

Det næste, der skal ske, er den endelige højtidelighed i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

 

Faaborg og Omegns Begravelsesforretning • Odensevej 35 • 5600 Faaborg • Tlf.: 6261 1144 • dinlokalebedemand@faaborgbegravelse.dk

 

Designed by www.graphic-solutions.dk