en begravelse

At stÅ for en begravelse

At skulle arrangere en begravelse oven i alt det andet, der følger med ved et dødsfald, kan være en meget stor og nærmest uoverskuelig opgave. 

Ofte kan det være svært at planlægge en begravelse i detaljer.
Måske kom afdøde ikke meget i kirken, måske siger de gamle salmer ikke de efterladte noget.

Derfor er der også meget vide rammer for, hvordan en begravelse kan arrangeres. Men vær opmærksom på, at ritualer og faste rammer omkring en begravelse kan være med til at give den sidste afsked et godt forløb.

Indholdet af forløbet aftales med præsten - også salmevalg. Ønsker man sunget/spillet ting, som ikke står i Den Danske Salmebog, er dette præstens afgørelse, og der kan evt. blive tale om ekstrabetaling til organist for dette.

Punkter i forbindelse med begravelse og bisÆttelse

Som en hjælp er her samlet en række af de punkter, der skal tages stilling til i forbindelse med en begravelse eller bisættelse:

 • Var afdøde medlem af Folkekirken eller af et andet trossamfund?
 • Hvor skal højtideligheden finde sted? I en kirke, i et kapel eller et helt andet sted

(Yderligere forklaring: Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, men af et andet kristent trossamfund, kan højtideligheden kun finde sted i en kirke, hvis der medvirker en præst fra dette trossamfund. Tilhørte afdøde en anden religion, bliver højtideligheden henvist til kapellet.)

Hvordan skal højtideligheden være?

 • I stilhed eller med alle deltagende?
 • Skal der medvirke en præst?
 • Hvilke salmer skal der synges?
 • Skal der være solosang?

Dekoration af kiste ved begravelse

 • Skal kisten pyntes med blomster?
 • Skal der være anden dekoration i kirken? Lys, blomster i stole, på alter eller andet?

Begravelsesformen

 • Skal det være en jordbegravelse eller en bisættelse?

Jordbegravelse

 • Skal det ske i eksisterende gravsted – begraves sammen med ægtefælle eller andre pårørende?
 • Skal der oprettes et nyt gravsted?
 • Anonym fællesgrav?

Eksempler på spØrgsmÅl ved bisÆttelse

 • Hvordan skal urnenedsættelsen ske?
 • Skal det ske i eksisterende kirstegravsted – begraves sammen med ægtefælle eller andre pårørende?
 • Skal der oprettes nyt gravsted?
 • Skal der oprettes nyt urnegravsted?
 • Eksisterende urnegravsted?
 • Eksisterende plæne med plade?
 • Anonym fællesgrav?
 • Nedsættelse i eksisterende kistegravsted?
 • Kolumbarium?
 • Asken spredes over havet?
 • Urnenedsættelse på privat grund?

Gravsten

 • Hvordan skal gravstenen se ud?
 • Hvad skal inskriptionen være?

 

 

Vores leverandør af gravsten, klik her og se flere eksempler

Faaborg og Omegns Begravelsesforretning • Odensevej 35 • 5600 Faaborg • Tlf.: 6261 1144 • dinlokalebedemand@faaborgbegravelse.dk

 

Designed by www.graphic-solutions.dk