faaborg og omegn begravelsesforrening 02

Dødsfaldet

I det øjeblik et menneske går bort, er det vigtigt, at du som noget af det første kontakter enten vagtlægen eller egen læge.

Lægen skal nemlig udfylde en dødsattest for alle parters skyld, og hvis lægen er i tvivl om, hvordan dødsfaldet er sket eller hvad der ligger bag dødsfaldet, skal lægen straks kontakte politiet. Når politiet er bragt på bane, kan lægen udfærdige en dødsattest.

Obduktion

Når en person dør, kan man vælge at få vedkommende obduceret. En obduktion er en indre og ydre undersøgelse af afdøde, hvor man udtager organer og undersøger disse. Man tager prøver til eventuel yderligere undersøgelse, hvorefter organerne lægges tilbage i kroppen.

Når man obducerer afdøde, vælger man en af to metoder:

  - Obduktion på sygehus
  - Retslægeligt ligsyn

Obduktion på sygehus

Hvis afdøde, efter vedkommende er fyldt 18 år, skriftligt har tilkendegivet, at han/hun giver tilladelse til obduktion, eller hvis afdødes pårørende har givet tilladelse hertil, kan man igangsætte en obduktion. Det er til gengæld ikke muligt at foretage en obduktion, hvis afdødes livsopfattelse strider imod en obduktion.

Retslægeligt ligsyn

Hvis politiet på en eller anden måde involveres i dødsfaldet, kan man foretage et såkaldt retslægeligt ligsyn. Her er det en embedslæge eller retsmediciner, som i samarbejde med politiet vurderer om der skal foretages en retslægelig obduktion. Pårørende kan nedlægge forbud mod en obduktion, og herefter er det retten, som skal tage stilling til, om obduktionen skal gennemføres. Hvis man når frem til, at der skal foretages en obduktion, foregår det som beskrevet ovenfor.

Donation af egen krop

Når man afgår ved døden, kan man på forhånd have valgt at donere sin krop til forskning eller til brug ved uddannelse af nye læger og medicinstuderende. Man testamenterer til universiteterne i København, Århus og Odense, og egen læge hjælper også gerne med at udfærdige et passende testamente.

Læs eventuelt mere om donation af krop til videnskaben

Kontakt bedemanden

Når et dødsfald er indtruffet, kontakter man bedemanden. Faaborg og Omegns Begravelsesforretning er den hjælpende part i den svære tid, hvor bedemanden vejleder og guider de efterladte omkring de praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet. Dette er eksempelvis en eventuel højtidelighed eller overførsel af afdøde til universitet. Universitet betaler transportomkostninger.

Transplantation

Mange vælger i dag at være organdonor. Det er en beslutning, som den enkelte selv træffer ved at udfylde et donorkort eller ved tydeligt at gøre opmærksom på sin accept. Ved at donere organer kan man være med til at redde eller forlænge liv hos andre mennesker. For at afdødes organer kan anvendes i denne sammenhæng, skal 2 krav være opfyldt:

  1. Afdøde må på ingen måde, i tale eller på skrift, have udtalt sig imod organdonation.
  2. De nærmeste pårørende skal give deres samtykke til donationen.

2022-23 © Den lokale bedemand