faaborg og omegn begravelsesforrening 05

Støtte i sorgen ved dødsfald

Når man mister en, man har kær, er det naturligvis meget naturligt, at man sørger over tabet. Det kan være en ægtefælle, et familiemedlem eller en ven, som var meget tæt på én. De fleste mennesker kommer sig over sorgen og tabet, men i nogle tilfælde kan man udvikle en psykisk krise, som igen kan blive sig til en egentlig depression. Reaktioner oven på et dødsfald tæt på udvikler sig på forskellig måde.

Her er det altid godt med et netværk, som man kan trække på i den svære tid. Familie, venner og kolleger kan være den kreds af mennesker, som kan hjælpe én videre efter tabet, og det er her vigtigt, at man fokuserer på krisetegn hos den efterladte.

Krisens fire faser

Mange efterladte fortæller efter krisen, at de ramte fire faser i den personlige krise umiddelbart efter dødsfaldet. Bemærk, at ikke alle efterladte oplever samme faser.

1. Chokket
2. Reaktionen
3. Bearbejdningen
4. Nyorienteringen

1. Chokket

Når én man har kær pludselig dør, går nogle mennesker i chok. Tilstanden gør, at den efterladte har svært ved at handle fornuftigt, og tilstanden kan vare fra et døgn til nogle dage.

2. Reaktionen

Mange efterladte spørger tit sig selv om, hvorfor dette netop skulle ske for dem. Denne fase kan vare i ugevis, og følelsesmæssigt kan den efterladte reagere meget voldsomt. Hvis den efterladte har det gode netværk tæt på sig, vil reaktionerne ”stilne af” med tiden.

3. Bearbejdningen

Når den efterladte har accepteret, at man ikke skal se og høre afdøde igen, er det den accepterende tilstand, som tager over. Man vil stadig være knust over tabet, og man vil få nye tanker og minder om forholdet mellem afdøde og én selv.

4. Nyorienteringen

Lige så stille får den efterladte så mange kræfter tilbage, at vedkommende kan begynde at se fremad. Måske begynder den efterladte endda at lægge planer, men det kan tage meget lang tid, før en egentlig konkret handling tager form.

Hvordan kan man hjælpe?

Den efterladte har ofte brug for praktiske hænder i forbindelse med dødsfaldet – udover den praktiske hjælp som bedemanden er uddannet til at bidrage med. Den efterladtes fokus er i tankerne, og vedkommende kan have svært ved at overskue praktiske opgaver i forbindelse med begravelsen. Det kan dog også være så ”naturlige” opgaver som daglige indkøb, rengøring eller andre aftaler, som et netværk kan hjælpe med i den svære tid.

Efter begravelsen eller bisættelsen vil den efterladte ofte være i en mørk tilstand, hvor man sørger over tabet. Derfor er det tit helt uoverskueligt for den efterladte at skulle tage sig af praktiske, daglige gøremål, fordi det enten virker ”ligegyldigt” eller fordi afdøde netop tog sig af disse opgaver. Det kan for eksempel være havearbejde, netbank eller rengøring. Derfor kan man som netværk hjælpe den efterladte ved at guide og give et nap med.

Netværket hjælper også den efterladte ved at tale om dødsfaldet. Døden er ofte et tabu, som mange ikke bryder sig om at tale om, men for den efterladte kan det have stor betydning at få sat ord på tabet. Den efterladte kan føle sig forladt og ensom, og en kærlig skulder kan være en enorm støtte for den efterladte.

Vær opmærksom på, at den efterladte sagtens kan føle tabet i en lang periode. Et halvt år er ikke altid nok for den efterladte til at komme sig over tabet, og andre sørger endnu længere tid. Mærkedage som fødselsdage eller bryllupsdage kan gøre smerten værre, og samme situation gælder for højtider som eksempelvis juleaften eller påske.

Hjælp til krisebehandling

Hvis man som efterladt har svært ved at komme videre i livet efter det smertelige tab, er der mulighed for at få tilskud til behandling hos en psykolog. Den offentlige sygesikring giver tilskud til nærmeste pårørende, dvs. ægtefælle, forælder, barn eller søskende til afdøde, og man kan få støtte til 12 konsultationer.

Man skal som pårørende søge egen læge, som herefter vil henvise til en psykolog. Man kan blive henvist op til 6 måneder efter dødsfaldet. Hvis man er medlem af Sygesikring Danmark, kan man også få tilskud til psykolog. Tilskuddet afhænger, hvilken gruppe man er medlem af.

Ved et dødsfald vil der altid være en række spørgsmål og praktiske ting, der skal tages stilling til. Den lokale bedemand i Faaborg hjælper med alle praktiske detaljer og spørgsmål i forbindelse med dødsfald, begravelse og bisættelse.

2022-23 © Den lokale bedemand