Lene Kromann

Bedemand Helle Lynge, Egense

Helle er født i Svendborg. Da hun var et år flyttede familien til Grønland, hvor de tilbragte de næste syv år. Hjemkommen til Danmark blev adressen Ollerup, hvor Helle gik i friskole. Efter studentertiden blev hun ansat på De Danske Spritfabrikker i Svendborg. Her var Helle i tolv år, hvorefter hun tog først SOSU hjælperuddannelsen og senere SOSU assistentuddannelsen. Denne uddannelse blev brugt og kom beboerne til gode på Ollerup Plejehjem de næste tolv år.

I fritiden har Helle, siden hun var barn, altid spillet musik. I de sidste 35 år har hun spillet i band, og det har givet mange optrædender ude i landet. Øveaftenerne har der været utallige af – blandt andet i Hesselager, hvor bandet i øjeblikket øver. Helle tager også ud alene med sin guitar og underholder. Det er der mange, der har fået en god oplevelse ved – også de gange, hvor hun har sunget og spillet ved en begravelse eller en bisættelse.

Helle er gift, bor i Egense og har to voksne børn.

 

2022-23 © Den lokale bedemand